Databáza TSQ

Značka schváleného typu Číslo dodatku Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSQ 111/96-012 - Drevený meter na strižný tovar S.V.P. Pondus, s.r.o., SR 27.06.1996 pdf dokument
TSQ 141/96-209 - Objemové prietočné meradlá na technické kvapaliny (M, MS) a kvapalné uhľovodíkové plyny (MA) M, MS, MA Liquid Controls L.L.C., USA 25.06.1996 pdf dokument
TSQ 141/95-160 1 Objemové prietočné meradlo na kvapalné plyny MA-7 Liquid Controls L.L.C., USA 25.06.1996 pdf dokument
TSQ 141/95-133 1 Objemové prietočné meradlo na technické kvapaliny M-5 Liquid Controls L.L.C., USA 25.06.1996 pdf dokument
TSQ 131/96-054 - Výčapné nádoby sklenené Pražský pohár SAHM, GmbH, SRN 24.06.1996 pdf dokument
TSQ 143/96-199 - Prepočítavač množstva plynu SAE FW-10-COR/1 SAE - Control, a.s., SR 24.06.1996 pdf dokument
TSQ 141/96-198 - Meracie zariadenie pre odber mlieka Schwarte - Werk GmbH, SRN 21.06.1996 pdf dokument
TSQ 141/96-200 - Objemové prietočné meradlo s krúžkom RZ 2 N Diessel GmbH & Co, SRN 21.06.1996 pdf dokument
TSQ 141/96-205 - Elektromagnetický prietokomer IZME Diessel GmbH & Co, SRN 21.06.1996 pdf dokument
TSQ 141/96-204 - Elektromagnetický prietokomer 6820 Proces-Data Silkeborg A/S, Dánsko 21.06.1996 pdf dokument
TSQ 141/96-206 - Elektromagnetický prietokomer MID 600 Jansky Fahrzeug- und Apparatebau GmbH, SRN 21.06.1996 pdf dokument
TSQ 142/96-220 - Jednovtokový vodomer na studenú vodu TU 4 (Unimag, Marathon) Schlumberger Industries s.r.l., Water Italy, Taliansko 19.06.1996 pdf dokument
TSQ 142/96-221 - Jednovtokový vodomer na teplú vodu TU 4 (Unimag, Marathon) Schlumberger Industries s.r.l., Water Italy, Taliansko 19.06.1996 pdf dokument
TSQ 142/96-222 - Viacvtokový suchobežný vodomer na studenú vodu Multimag Schlumberger Industries s.r.l., Water Italy, Taliansko 19.06.1996 pdf dokument
TSQ 128/95-162 - Pekárenské váhy VP - 5 HARAN - servis váh, SR 18.06.1996 pdf dokument
TSQ 131/96-053 - Výčapné nádoby sklenené Parma SAHM, GmbH, SRN 13.06.1996 pdf dokument
TSQ 131/96-056 - Výčapné nádoby sklenené Trumpf SAHM, GmbH, SRN 12.06.1996 pdf dokument
TCS 162/91-1120 - Rádiolokačný merač rýchlosti RAMER-7 (v prevedení RAMER-7F, RAMER-7F-V, RAMER-7CCD) RAMET, s.r.o., ČR 11.06.1996 pdf dokument
TSQ 131/96-043 - Výčapné nádoby sklenené 5340 CRYSTALEX, a.s., Nový Bor, závod Rosice u Brna, ČR 10.06.1996 pdf dokument
TSQ 131/96-058 - Výčapné nádoby sklenené Willi Becher SAHM, GmbH, SRN 10.06.1996 pdf dokument
TSQ 141/96-196 - Výdajné stojany na kvapalné plyny rad LPG 6000 Petrolmeccanica, s.a.s., Taliansko 07.06.1996 pdf dokument
TCS 311/92-1315 1 Kalorimetrické počítadlo VISOGYR 04, UNIGYR PRV2 LANDIS & GYR GmbH, Rakúsko 03.06.1996 pdf dokument
TSQ 212/96-021 - Meracie transformátory prúdu ARM3/N1 - ARM3/N2, ARQ3/N1 - ARQ3/N2 Nuova Magrini Galileo, Taliansko 31.05.1996 pdf dokument
TSQ 212/96-035 - Meracie transformátory napätia antiferroresonance VRQ2n/S1 - VRQ2n/S2 - VRQ2N/S3, VRQ2/S1 - VRQ2/S2 - VRQ2/S3 Nuova Magrini Galileo, Taliansko 31.05.1996 pdf dokument
TSQ 131/96-032 - Výčapné nádoby sklenené LR-2570 LR CRYSTAL, a.s., SR 31.05.1996 pdf dokument
TSQ 131/96-033 - Výčapné nádoby sklenené LR-2610 LR CRYSTAL, a.s., SR 31.05.1996 pdf dokument
TSQ 128/95-160 - Elektronické obchodné váhy DIBAL typový rad M - ... DIBAL, S.A., Španielsko 28.05.1996 pdf dokument
TSQ 311/95-048 1 Kalorimetrické počítadlo ako člen merača tepla odovzdávaného parou ETM 3.2 ELIS Plzeň, spol. s r.o., ČR 27.05.1996 pdf dokument
TSQ 441/96-006 - Elektronický osobný dozimeter EPD-1 Siemens Plessey Controls Limited, Anglicko 22.05.1996 pdf dokument
TSQ 132/96-050 - Prepravné sudy z nehrdzavejúcej ocele 50 l THERMO KEG FESAL, spol. s r.o., ČR 20.05.1996 pdf dokument
TSQ 128/96-186 - Elektronické plošinové váhy s neautomatickou činnosťou PVT 95 TENZONA, spol. s r.o., SR 17.05.1996 pdf dokument
TSQ 311/93-010 4 Kalorimetrické počítadlo Steamtronic D Onesoft spol. s r.o., SR 17.05.1996 pdf dokument
TSQ 123/96-180 - Váha bežcová mostíková VBO 15 KOVO Konice, ČR 15.05.1996 pdf dokument
TSQ 123/96-182 - Váha bežcová jednopáková VBJ 6 KOVO Konice, ČR 15.05.1996 pdf dokument
TSQ 123/96-183 - Váha bežcová osobná VOS 150 KOVO Konice, ČR 15.05.1996 pdf dokument
TSQ 143/95-152 - Elektronický batériový prepočítavač množstva plynu so záznamom dát ELCOR-94 ELGAS, s.r.o., ČR 13.05.1996 pdf dokument
TSQ 128/95-173 - Elektromagnetické kompenzačné váhy SCALTEC 1. a 2. triedy presnosti, konštrukčné typy KA BC 100, MB BC 100, BA BC 200, MA BC 200, MD BC 200 Sartorius AG, SRN 07.05.1996 pdf dokument
ČS 17 02/89-711 1 Piestový tlakomer PTV 06, PTV 2 SMÚ-Technocentrum, SR 02.05.1996 pdf dokument
TSQ 451/95-021 - Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel INFRALYT 5000 JUNKALOR GmbH, SRN 30.04.1996 pdf dokument
TSQ 311/96-053 - Kalorimetrické počítadlo Multical III Kamstrup A/S, Dánsko 30.04.1996 pdf dokument
TSQ 321/96-009 - Odporový snímač teploty párovaný s jímkou 112 39 ZPA Nová Paka, a.s., ČR 29.04.1996 pdf dokument
TCS 311/92-1139 1 Odporový snímač teploty do jímky a s jímkou 112 61, 112 81 (do jímky), 112 63, 112 82 (s jímkou) ZPA Nová Paka, a.s., ČR 29.04.1996 pdf dokument
TCS 321/92-1171 1 Odporový snímač teploty Exd do jímky a s jímkou 112 68 (do jímky), 112 69 (s jímkou) ZPA Nová Paka, a.s., ČR 29.04.1996 pdf dokument
TCS 311/92-1231 1 Odporový snímač teploty 112 20 ZPA Nová Paka, a.s., ČR 29.04.1996 pdf dokument
TSQ 141/94-082 7 Výdajné stojany na kvapalné palivá typový rad BMP 2000 Benč, spol. s r.o., ČR 25.04.1996 pdf dokument
TSQ 128/95-134 1 Elektromagnetické kompenzačné váhy 2. triedy presnosti séria HF A & D Company Limited, Japonsko 24.04.1996 pdf dokument
TCS 141/91-1052 1 Piestové prietočné meradlo KM0 - T20 Scheidt & Bachmann GmbH, SRN 17.04.1996 pdf dokument
TCS 141/91-1054 1 Piestové prietočné meradlo KMI - T20 Scheidt & Bachmann GmbH, SRN 17.04.1996 pdf dokument
TCS 141/91-1057 3 Výdajné stojany rad MZ 6000 Scheidt & Bachmann GmbH, SRN 17.04.1996 pdf dokument
TSQ 141/96-216 - Piestové prietočné meradlo KM-250 Scheidt & Bachmann GmbH, SRN 17.04.1996 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk